נציגה באו”ם ..מחיקת משפחות שלמות בעזה בשל המלחמה ויש צורך להפסיקה