בהשתתפות מסוקי הצבא .. השליטה על 90% משריפת היער במערב חמאת