בהנחייתו של הנשיא אל-אסד … העימאד איבראהים ביקר במספר עוצבות לכוחותינו העובדים בפרברי חמאת, אידלב ודיר א-זור