השר אלמונג’ד דן עם מנכ”ל ארגון העבודה הבינ”ל בדרכים לפתוח הסביבה התחיקתית  של מגזר העסקים

ג’ניבה – סאנא

שר הרווחה והעבודה לו’אי אלמונג’ד דן בשולי המחזור ה-112 של וועידת העבודה הבינ”ל המתכנסת כעת בג’ניבה עם מנכ”ל ארגון העבודה הבינ”ל ג’לברת הונג’בו והמשלחת הנלווית איליו בדרכים להדוק שתוף הפעולה לפתוח הסביבה התחיקתית של מגזר העסקים.

בפגישה שבה השתתף נציג סוריה הקבוע ליד לשכת האו”ם והארגונים הבינ”ל האחרים בג’ניבה השגריר חידר עלי אחמד דנו שני הצדדים בעדכונים התחקתיים שעושה סוריה כדי ללוות את ההתפתחויות הנוכחיות המתבטאות בחוקי העבודה והבטוח החברתי בנוסף לחוקים אחרים.