בחרין מסרה על המשך טיסות האוויר עם סוריה

מנאמה – סאנא

מחלקת ענייני התעופה האזרחית במשרד התחבורה הבחריני מסרה על המשך טיסות האוויר עם סוריה, ובקרוב ייקבעו מועדי הטיסות ומספרן, בנוסף לאישורים הדרושים בהקשר זה.