בפגישת המועצה הכלכלית והחברתית הערבית בבחרין…השר אלח’ליל: יש ליסד חברות משותפות כדי להשיג בטחון מזון למדינות

אלמנאמה-סאנא

בהשתתפות סוריה הושקו היום באלמנאמה בירת בחרין פעולות פגישות המועצה הכלכלית והחברתית בדרג השרים המכינות לפסגה הערבית האמורה להתקיים בבחרין ב-16 במאי השוטף.

יו”ר המשלחת הסורית שר הכלכלה וסחר החוץ ד”ר מוחמד סאמר ח’ליל אמר בנאום סוריה כי העולם הערבי נחשף לאתגרים גדולים המצריכים קדום הכלכלות בארצותינו והליכה במסלולי הפתוח כדי להפחית את המשברים במדינות ערב.

השר ח’ליל שם דגש על הצורך ליסוד חברות משותפות כדי להשיג בטחון מזון למדינות ערב.