סוריה משתתפת בפגישת המועצה הכלכלית והחברתית ברמת השרים של הפסגה הערבית