15899 חללים ומעל  42 אלף פצועים קורבנות התוקפנות הישראלית נגד רצועת עזה