הנשיא אל-אסד הוציא צו מנהלי שמסיים את זימון קצינים, נגדים ואנשי מילואים מתגייסים מוזמנים לשירות

דמשק – סאנא

הנשיא מר בשאר אל-אסד הוציא צו מנהלי שסיים את זימון קציני מילואים (הנקראים לשירות) החל מה-1 בפברואר 2024 לכל מי השלים שנה אחת או יותר של שירות מילואים פעיל עד 31 בינואר 2024.

בהתאם לצו המנהלי, שימור וזימון נגדים ואנשי מילואים יופסק גם החל מה-1 בפברואר 2024 עבור כל מי שיסיים שש שנים ומעלה של שירות מילואים פעיל עד 31 בינואר 2024 .