רמת החינוך הקדם-אוניברסיטאי וסיווג מוסדות החינוך בסדנה של המרכז לפיתוח תכניות לימודים חינוכיות

דמשק – סאנא

הבאת התוצאות של מערכת החינוך הקדם-אוניברסיטאי בסוריה למצויינות ולתחרותיות, קביעת המפרט של הבוגר הסורי, פיתוח ביצועי המורים הסורים, בניית תכניות לימודים חינוכיות מודרניות והבטחת התשתית הדרושה, הם עמודי התווך החשובים ביותר של הסדנה שהתקיימה על ידי המרכז הארצי לפיתוח תכניות לימודים חינוכיות במשרד החינוך.