משרד החוץ : החלטת וועידת המדינות החברות באירגון האיסור בלתי מקובלת ומיצגת את העמדות הבדלניות של המדינות המערביות

 דמשק – סאנא

סוריה הדגישה כי החלטת המדינות החברות בארגון איסור נשק כימי בלתי מקובלת, והיא מיצגת את העמדות הבדלניות של מדינות המערב בלבד ומשקפת את שנאתן, ומגלמת חריגה מהסכם פעילות הארגון, ומנוגדת  לתוכן ולסעיפי החוק הבינ”ל ואמנת האו”ם, וציינה כי היא נועדה להשיג את מה שנכשלו בהשגתו מדינות אלו לאורך השנים שעברו, דרך ההתקפות, גיבוי הטרור, פברוק אירועים מדומים להשתמשות בנשק כימי – דברים אלו באו בהודעה שפרסם היום משרד החוץ והמהגרים בתגובה לאימוץ ההחלטה המערבית נגד סוריה תחת כותרת (ההתמודדות עם האיום שהוא פועל יוצא להשתמשות בנשק כימי או לאיום להשתמשות בו בעתיד).

משרד החוץ הביע את הודאת סוריה למדינות שהצביעו נגד הצעת ההחלטה או נמנעו מלהצביע בעדה, ואת הדגשתה כי מדינות אלו היראו אומץ כדאי להערכה משום שהתחייבו בסעיפי ההסכם, וכי הצבעתן משקפת את דאגתן לביצוע סעיפי איסור נשק כימי.