ראיסי : תמיכה בפלסטין היא הבסיס לחוקה האיראנית

טהרן – סאנא

נשיא איראן אברהים ראיסי הדגיש כי תמיכה בפלסטינים המדוכאים היא אחד היסודות והעיקרונות של החוקה האיראנית.

סוכנות הידיעות האיראנית אירנא ציטטה את ראיסי שאמר היום בוועידה הלאומית השנייה על אחריות ליישום החוקה כי התמיכה שלנו בעזה ובפלסטין מבוססת על החוקה, הוא גינה את שיטות האפליה הגזעית שננקטו על ידי הישות הציונית נגד העם הפלסטיני.