מבזקים

אוניברסטאות דמשק וקובאן הרוסית חתמו על מזכר הבנות לקידום שיתוף הפעולה המדעי

דמשק – סאנא

אוניברסטאות דמשק וקובאן הרוסית חתמו היום על מזכר הבנות לחיזוק ולפיתוח שיתוף הפעולה המדעי והאקדמאי, והמחקרים ועידוד חילופי סטודנטים ואקדמאים על יסוד של שיוויון ותועלת הדדית.

לפי המזכר שחתמו שני הצדדים בבניין נשיאות אוניברסיטת דמשק, שני הצדדים ישתפו פעולה בחילופי צוותי מרצים, חוקרים וסטודנטים למטרות לימודים ומחקרים, ופיתוח תוכניות לימודים ומחקרים וכינוסים מדעיים.