מבזקים

השגריר עלי אחמד: טענות השקידות להתעניין במצב ההומניטרי בסוריה לא עולה בקנה אחד עם אג’נדות הלחץ והסחטנות המדינית

ג’נבה – סאנא

נציג סוריה הקבוע בלשכת האו”ם ושאר הארגונים הבינ”ל שבג’נבה השגריר חיידר עלי אחמד הדגיש כי טענות השקידות לגלות עניין במצב זכויות האדם ובמצב ההומניטרי בסוריה, לא יוכלו ללכת בקנה אחד עם המשך ביצוע התוכן של אג’נדות הלחץ והסחטנות המדינית אשר וועדת החקירה הבינ”ל המעוניינת בסוריה מאמצת אותן.