מבזקים

פתיחת פעילות הוועידה של רופאי השיניים במחוז טרטוס