מבזקים

קצירת יבול הפיסטוק באזור סלמיה שבפרבר חמאת