מבזקים

התחלת עבודות הוועידה הכללית ה-45 לאיגוד המהנדסים בבית מלון א-שאם בדמשק