מבזקים

ואנוס: צו החקיקה מס’ 3 נושא מגוון רחב של פטורים במטרה לעודד את הנפגעים ברעידת האדמה לחזור לחייהם ולעבודתם

דמשק – סאנא

מנכ”ל הרשות הכללית למסים ולאגרות  ד”ר מונד’ר ואנוס, הדגיש כי צו חקיקה מס’ 3 משנת 2023 שהוציא הנשיא מר בשאר אל-אסד טומן בחופו מגוון רחב של פטורים מיוחדים לנפגעי רעידת האדמה, לרבות מהמסים , עמלות כספיות, קצבאות שירות, עלויות מקומיות ואגרות רישוי עבור עבודות שיקום מלאות או חלקיות, שיקום חלקי או מלא או חלקי של המתקנים, הבתים והמבנים שלהם.