מבזקים

משלחת ממשרד החוץ פוגשת משלחת עיראקית של הוועד הקבוע לדון בנושאי גבול