מבזקים

ילד נפל חלל מפצוץ מוקש משארית הטרוריסטים בדרעא