מבזקים

קומץ שירים על המלחמה במחברות שנושאות זכרונות המולדת