מבזקים

הבטחת התרופות בחינם לבני משפחות החללים והפצועים