ישיבת שיחות סוריות-רוסיות במוסקבה שעסקה במגזרים שונים