ביום הסולידריות הבינ”ל עמם ..הפלסטינים קוראים לקהילה הבינ”ל לתרגם את הדברים למעשים

אלקודס- סאנא

ב-29 בנובמבר הפלסטינים והעולם חוגגים את היום הבינ”ל לסולידריות עם העם הפלסטיני שאושר על ידי העצרת הכללית של האו”ם בשנת 1977 חלה בקנה אחד עם היום שבו קיבלה את החלטתה מספר /181/ לשנת /1947/ מה שהיה ידוע כהחלטת החלוקה, שהביאה לנטיעת הישות הישראלית הגזלת על ארץ פלסטין לאחר עקירת מאות אלפי פלסטינים מחוץ למולדתם ונכבה נמשכת.

האו”ם הודיע ​​כי אימוץ היום הזה מספק הזדמנות לקהילה הבינ”ל להתמקד בעובדה שהעם הפלסטיני טרם השיג את זכויותיו חד פעמי באופן שנקבע על ידי הארגון הבינ”ל, שהוא הזכות הגדרה עצמית ללא התערבות חיצונית והזכות לעצמאות לאומית ולריבונות, וזכות  הפליטים לשוב לבתיהם ולרכושם שמהם הוצאו בעת  שהוועדה למימוש הזכויות הבלתי ניתנות לביטול של העם הפלסטיני מקיימת מושב מיוחד בעצרת הכללית לציון יום הסולידריות הבינ”ל.