קביעת מחירי שיווק ההדרים על ידי  החברה הסורית לסחר