השקת המתקן השני להרכבת 500 גפים מלאכותיים לפצועי המלחמה ולבעלי מוגבלות במכון ההכשרה לבעלי מוגבלות שבדמשק.