שיחות סוריות-צפון קוריות לחיזוק שיתוף הפעולה בתחום התעשיה

דמשק – סאנא

שר התעשיה זיאד סבאע’ דן היום עם ממלא מקום שגריר צפון קוריה והיועץ המדיני והכלכלי בשגרירות קים האי הויינג במכנזם חיזוק היחסים ושיתוף הפעולה הכלכלי והתעשיתי בין שתי הארצות.

השר סבאע’ שם דגש על חשיבות העבודה לחיזוק שיתוף הפעולה המשותף בין סוריה לצפון קוריה, כדי להגיע ליחסים מורחבים עוד יותר בתחום התעשיתי בין שתי הארצות, עד כדי רמת היחסים המדיניים שבינהן, לטובתן המשותפת של שתי הארצות הידידות.

השר שם דגש על הצורך לתפעול מזכרי ההבנות והסכמי התעשיה שחתמו שני המשרדים בשתי הארצות, שהתעכבו בשל מגיפת הקורונה.

ממלא מקום שגריר צפון קוריה קים האי הויינג מצדו הדגיש כי שתי הארצות עומדות בשורה אחת בפני הסנקציות המוטלות עליהן על ידי כוחות האמבריאלזם, ושם דגש על הצורך לעמוד בפני סנקציות אלו, תוך הסתמכות על משאבים עצמאיים, כדי לעמוד בפני המצור הכלכלי.

הויינג ציין כי ארצו מתעניינת בפרוייקטים להשקעה שהועלו על ידי משרד התעשיה הסורי, ובעיקר בתחומי תעשיית התרופות, אנרגיה חלופית ותעשיית אלמוניום.