ערנוס בפני משלחת אבחזית : יש לעודד הקמת פרוייקטי השקעה משותפים

דמשק -סאנא

ראש הממשלה המהנדס חוסיין ערנוס דן היום עם עוזרו של ראש ממשלת אבחזיה אליג בארציס והמשלחת הנלווית אליו, בדרכי חיזוק הקשרים הבילטראליים וקידומם בתחומי הכלכלה, המסחר, התרבות, ההשקעות והמדע כדי לשבור את הסגר המוטל על סוריה ואבחזיה.

ערנוס הדגיש שישנו צורך בעידוד הקמת פרוייקטי השקעה משותפים ולהבטיח את מצרכי השווקים של שתי הארצות לטובת עמיהן, וזה בצל חוק ההשקעות החדש בסוריה אשר יכול להעניק למשקיענים את כל ההקלות הדרושות.