ועידת אופקי ההשקעות בשלב חידוש הבנייה .. ניצול העמותות שבגולה כדי להגדיר את היסודות בפני המשקיענים

דמשק – סאנא

הוועידה הכלכלית הסורית (אופקי וגרסאות ההשקעה בשלב חידוש הבנייה), המשיכה זה היום השני ברציפות, את הפעילות שלה במטרה לדון במציאות של ההשקעה בסוריה ולהבהיר את הסיכויים בתחום זה בצל התנאים השוררים כיום, ובמהלך הישיבה הראשונה סקרה מחלקת העניינים הכלכליים וחידוש הבנייה במשרד החוץ, את תפקידם של המהגרים מבחינת ההשקעות בשלב חידוש הבניה.

באי המאורע שמו את הדגש על הצורך לתת דחף לוועדות, לעמותות ולאיגודים שבגולה במטרה שיתרחבו עוד ועוד כדי להביא לידי מבט כולל בדבר שאלות המהגרים וגם להגיב לדרישותיהם תוך השימוש בשיטות הכי מועילות.

הם הבהירו עוד כי המלחמה הפושענית שהוכרזה נגד סוריה, השתקפה לשלילה על בניה ומשפחותיה, דבר שהבליט והפגין את חשיבות עיבוי העבודה כדי לחזק  את אמונם של הצעירים ביכולות שלהם, ובכן לכבד את רעיונותיהם ולראות את מימד השימוש היעיל בהם בשלב חידוש הבנייה.

במהלך הישיבה השנייה הדגישו הוועדים את הצורך לתמוך בחברות שעודנן פועלות במטרה להגביר את התוצרת שלהן ולסלק את הקשיים הנערמים בדרכן, זה מחד, אבל מאידך לשקם את אלה שהטרור והטרוריסטים פגעו בהן והוציאו אותן מכלל העבודה.