שני פרשנים סלובקיים הדגישו כי הנוכחות האמריקנית בסוריה מפירה את החוק הבינלאומי

ברצלבה – סאנא

הפרשן הסלובקי בראצילב פאיירי מתח בקורת חריפה נגד הנוכחות של הכוחות האמריקניים בחלק מהשטחים הסוריים, בציינו כי נוכחות זו בלתי חוקית וסותרת את אמנות האו”ם.

בראצילב פאיירי הדגיש כי ארצות הברית מפירה את החוק הבינלאומי ומתעלמת מריבונות המדינות, והיא נושאת באחריות על המתיחות ואי היציבות בעולם.