מפלגת הנוער המצרי: הליכי המערב נגד סוריה בלתי חוקיים

קהיר – סאנא

ראש מפלגת הנוער המצרי סייד אל-עאדלי גינה בחריפות את ההליכים הכלכליים והשרירותיים שהטילו ארה”ב והמערב באופן חד-צדדי על בני העם הסורי.

הוא אמר לכתב סאנא בקהיר כי הליכים אלה חסרי ערך הומניטרי ובסיס חוקי, ובכן הקהילה הבינ”ל ומועה”ב צריכות להפגין אחריות כלפי ההפרות האלה כדי לסיים את הכיבוש האמריקני וזה הטורקי למען שהעם הסורי יוכל להגדיר את עתידו בעצמו הרחק מכל התערבות חיצונית שהיא.