דיר א-זור: הסתיימות פעולות ההסדרה באלמיאדין ויתחדשו מחר באלשמיטיה

דיר א-זור – סאנא

הגופים המעוניינים בדבר סיימו את פעולות ההסדרה בעיר אלמיאדין שבפרבר דיאר א-זור הדרומי-מזרחי, וכי הוועדות של ההסדרה יחדשו את פעולתהן מחר בעיירה אלשמיטיה שבפרבר המחוז המערבי, ויקבלו את פניהם של המבקשים להצטרף לפעולת ההסדרה המקיפה של בני המחוז, שכוללת את האזרחים המבוקשים, ואנשי הצבא המשתמטים משירות החובה והמלואים.