מחסום לצבא הערבי הסורי מנע כוח אמריקני מלהיכנס לכפר אלדרדארה בפרבר אלחסכה

 אלחסכה – סאנא

מקורות מקומיים אמרו לכתב סאנא כי מחסום לצבא הערבי הסורי מנע כוח אמריקני שכולל 5 כלי רכב צבאיים מלהיכנס לכפר אלדרדארה בפרבר אלחסכה, ואלץ אותו לחזור על עקבותיו.