המהנדס ערנוס דן עם שר התעשייה האיראני בהגברת הסחר ההדדי בין שתי הארצות

דמשק – סאנא

ראש הממשלה המהנדס חוסין ערנוס דן היום עם שר התעשייה המחצבים והסחר האיראני סייד רדא פאטמי אמין ועם המשלחת הנלווית אליו בדרכים לקדום שיתוף הפעולה הכלכלי והתעשייתי, והגברת הסחר ההדדי וסחר החלפין לטובת השווקים בשתי הארצות, כדי לעקוף את השפעות הסנקציות המעוולות המוטלות על שני העמים.

המהנדס ערנוס הדגיש את חשיבות המעקב אחרי ההסכמים שחתמו שתי הארצות, ובצוע התוכניות המשותפות לפי לוח זמנים קבועים, והמשך התאום כדי להתגבר על הקשיים שמעכבים את בצוען.

שר התעשייה המחצבים והסחר האיראני מצדו הביע את נכונות ארצו להגיש הגיבוי לעם הסורי, ולעבוד ביחד כדי לקדם היחסים הכלכליים בכדי להחזיר לתעשייה הסורית את התפארת שלה, וציין כי חברות איראניות רבות מבקשות להשקיע בסוריה ולהקמת פרוייקטים משותפים עם המגזרים הכלכליים הסוריים.