השגריר עטייה: ארגון אי הפצת הנשק הפך לכלי של פוליטיזציה

האג – סאנא

הנציג הסורי הקבוע ליד ארגון אי הפצת הנשק הכימי השגריר מילאד עטייה הדגיש כי סוריה הייתה ניתונה לקמפיין שלא היה לו תקדים בהיסטוריה מגל האשמות פסולות באי שיתוף הפעולה עם הארגון, דבר שעורר תהיות רבות על אודות יכולתו של הארגון לעמוד בפני הלחצים מטעם המערב ובעיקר על ידי ארצות הברית ובנות בריתה.  

השגריר עטייה הבהיר בפני המושב ה- 26 של הוועידה הראשונה למדינות החברות בהסכם אי הפצת הנשק הכימי בהאג כי הצטרפות מדינות העולם להסכם זה מהווה צעד חשוב בהבטחת מערכת עולמית פעילה נגד הנשק הכימי, אך דבר זה לא יושג בלי לחייב את ישראל להצטרף להסכם הזה ולשאר ההסכמים הקשורים באי הפצת הנשק להשמדה המונית.