מדיני

תולסתוי: ביקורו של הנשיא אלאסד במוסקבה משקף את עומקם של יחסי השותפות הקושרים בין שתי הארצות

מוסקבה – סאנא סגן יו”ר מועצת הדומה הרוסית ביוטר תולסתוי הדגיש כי ביקורו האחרון במוסקבה של הנשיא מר בשאר אלאסד ושיחותיו עם הנשיא וולדימיר פוטין, משקפים את עומקם של יחסי …

עוד ידיעות

הסנטור קוסצ’וב: ביקורו של הנשיא אלאסד ברוסיה  תורם בחיזוק ופיתוח היחסים בין שתי המדינות בכל התחומים

מוסקבה – סאנא הסנטור קסטנטין קוסצ’וב סגן ראש מועצת הפדרציה הרוסית הדגיש כי ביקורו של הנשיא מר בשאר אלאסד בבירה הרוסית מוסקבה והדיונים שערך עם הנשיא וולדימיר פוטין, יש להם …

עוד ידיעות

דיפלומטים ופרשנים רוסים: ביקורו של הנשיא אל-אסד הוא אירוע חשוב עבור רוסיה וחבריה

מוסקבה – סאנא דיפלומטים ופרשנים פוליטיים רוסים הדגישו את חשיבות ביקורו של הנשיא  מר בשאר אל-אסד ברוסיה מבחינת הדיון וחיזוק היחסים הבילטראליים בכל התחומים ודחיפתם קדימה, תוך תיאור הביקור כאירוע …

עוד ידיעות